JULEHILSEN FRA LOKALLAGSLEDER

Publisert: 15.12.2022

Kjære medlemmer

Nå nærmer det seg jul med raske skritt. Vinteren har senket seg over Moss og frostrøyken stiger opp over fjorden. Det er en herlig og rolig tid vi nå går inn i.

Jeg vil rette en stor takk til alle medlemmer som står på for at barn og elever i Moss hver eneste dag. Jeg vil også takke de plasstillitsvalgte for jobben de gjør for medlemmene og ikke minst til alle ledermedlemmer for den gode jobben dere gjør. 2022 har vært et spesielt år. Vi har vært igjennom en pandemi, konflikt i KS-området, konflikt i PBL-området, lokale forhandlinger og en svært offentlig debatt om en leksefri skole i Moss.

Vi har blitt over 1400 medlemmer i Utdanningsforbundet Moss. Dette takket være god verving av nye medlemmer. Vi har hatt medlemsvekst i de aller fleste medlemsgruppene våre. Det er flott! Utdanningsforbundet er og skal være den prioriterte organisasjonen for barnehagelærere, lærere i skole, ledere i barnehage og skole i tillegg til ansatte i støttesystemene.

Vi i lokallaget vil alltid ha fokus på at Utdanningsforbundet oppleves som den naturlige organisasjonen å tilhøre.

Året 2023 vil også bli et år med mye aktivitet i lokallaget som vi gleder oss til å ta fatt i over nyttår.

Men nå gleder vi oss til jul og nytt år.

God jul og godt nytt år fra alle oss i lokallaget.

Hilsen 

Tommy André Christensen

Lokallagsleder

Utdanningsforbundet Moss