Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hege Vollan
Hege Vollan

Leder

Avbildet: Lill-Beate Haavik
Lill-Beate Haavik

Nestleder

Avbildet: Kari Åshild Bjering
Kari Åshild Bjering

Medlem

Avbildet: Tone Holmen Grimnes
Tone Holmen Grimnes

Medlem

Avbildet: Anders Kvaase
Anders Kvaase

Medlem

Avbildet: Inger Anita Pedersen
Inger Anita Pedersen

Medlem

Avbildet: Pål Skretteberg
Pål Skretteberg

Medlem


Avbildet: Muharrem Emeci
Muharrem Emeci

1. varamedlem

Avbildet: Tone Helen Skretteberg
Tone Helen Skretteberg

2. varamedlem

Avbildet: Trine Kristoffersen
Trine Kristoffersen

3. varamedlem


Avbildet: Lill-Beate Haavik
Lill-Beate Haavik

HTV KS kommune

Avbildet: Hege Vollan
Hege Vollan

HTV KS kommune

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet