Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Gro Merete Stadshaug
Gro Merete Stadshaug

Leder

Avbildet: Mariann Moberg
Mariann Moberg

Nestleder

Avbildet: Hanne Gabrielsen
Hanne Gabrielsen

Medlem

Avbildet: Morgan Johnsen
Morgan Johnsen

Medlem

Avbildet: Odd Arild Røen
Odd Arild Røen

Medlem


Avbildet: Emilie Løken
Emilie Løken

1. varamedlem

Avbildet: Anne Kari Thingelstad
Anne Kari Thingelstad

2. varamedlem

Avbildet: Ane Kristine Kure
Ane Kristine Kure

3. varamedlem


Avbildet: Sylvia Brandsrud
Sylvia Brandsrud

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Mariann Moberg
Mariann Moberg

HTV KS kommune