Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Nina Adele Nielsen

Nina Adele Nielsen

Leder

Avbildet: Ingunn Vestlund

Ingunn Vestlund

Nestleder

Avbildet: Anette Blyberg

Anette Blyberg

Medlem

Avbildet: Kristina Boger Cleaverley

Kristina Boger Cleaverley

Medlem

Avbildet: Christine Gjelseth

Christine Gjelseth

Medlem

Avbildet: Kristina Margaretha Ingves

Kristina Margaretha Ingves

Medlem

Avbildet: Elisabeth Ramstad Larsen

Elisabeth Ramstad Larsen

Medlem

Avbildet: Assad Nasir

Assad Nasir

Medlem

Avbildet: May Sommerud

May Sommerud

Medlem

Avbildet: Pia Helene Vikdal Sæten

Pia Helene Vikdal Sæten

Medlem


Avbildet: Kirsti Løviknes Gjerde

Kirsti Løviknes Gjerde

1. varamedlem

Avbildet: Anita Bergli

Anita Bergli

2. varamedlem

Avbildet: Lillien Breifjell Wiborg

Lillien Breifjell Wiborg

3. varamedlem

Avbildet: Sven Lien

Sven Lien

4. varamedlem


Avbildet: Anette Blyberg

Anette Blyberg

HTV KS kommune

Avbildet: Ingunn Vestlund

Ingunn Vestlund

HTV KS kommune

Avbildet: Vidar Bye Gulbrandsen

Vidar Bye Gulbrandsen

HTV, AHUS Barnehagene

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing

Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF