Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Nina Adele Nielsen
Nina Adele Nielsen

Leder

Avbildet: Ingunn Vestlund
Ingunn Vestlund

Nestleder

Avbildet: Anette Blyberg
Anette Blyberg

Medlem

Avbildet: Kristina Boger Cleaverley
Kristina Boger Cleaverley

Medlem

Avbildet: Mette Felumb
Mette Felumb

Medlem

Avbildet: Christine Gjelseth
Christine Gjelseth

Medlem

Avbildet: Are Vogt Moum
Are Vogt Moum

Medlem

Avbildet: Pia Helene Vikdal Sæten
Pia Helene Vikdal Sæten

Medlem

Avbildet: Kirsti Gjerde
Kirsti Gjerde

1. varamedlem

Avbildet: Anita Bergli
Anita Bergli

2. varamedlem

Avbildet: Lillien Breifjell
Lillien Breifjell

3. varamedlem

Avbildet: Sven Kåre Lien
Sven Kåre Lien

4. varamedlem

Avbildet: Kristina Margaretha Ingves
Kristina Margaretha Ingves

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Sissel Berg
Sissel Berg

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Anette Blyberg
Anette Blyberg

HTV KS kommune

Avbildet: Ingunn Vestlund
Ingunn Vestlund

HTV KS kommune

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF