Styre og hovedtillitsvalgte

Kongsberg

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Knut Ole Aasland

Leder
profileicon

Gunn Merethe Bjørset Aagaard

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Caroline Baker

Medlem
profileicon

Alzira Berg

Medlem
profileicon

Karin Wærp Bærstad

Medlem
profileicon

Ellen Katrine Funner

Medlem
profileicon

Tone Helen Løvseth

Medlem
profileicon

Bjørn Inge Verås

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Ruth Lindbo Kjørstad

1. Varamedlem
profileicon

Berit Bøe Marstein

1. Varamedlem
profileicon

Kjetil Moen

2. Varamedlem
profileicon

Ingrid Sæther

3. Varamedlem
profileicon

Hege Svare

4. Varamedlem
profileicon

Sigrid Nyvoll

5. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Knut Ole Aasland

HTV-KS-K
profileicon

Hanna Lysaker

HTV, Vestre Viken HF
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Sør