Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kari-Hanne Bisgaard
Kari-Hanne Bisgaard

Leder

Avbildet: Beate Dyraas
Beate Dyraas

Nestleder

Avbildet: Erlend Ording Jansen
Erlend Ording Jansen

Medlem

Avbildet: Nina Raastad Olimb
Nina Raastad Olimb

Medlem

Avbildet: Elisabeth Ringerud
Elisabeth Ringerud

Medlem

Avbildet: Anna Skagefjord Höglind
Anna Skagefjord Höglind

Medlem

Avbildet: Per Sørensen
Per Sørensen

Medlem


Avbildet: Beate Dyraas
Beate Dyraas

HTV KS kommune