Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Representanten fra pensjonistrådet er: Gerd Torhaug. Hun treffes på mobil: 977 29 350 eller du kan sende e-post

Ledelse

Avbildet: Ingunn Solheim Tveten
Ingunn Solheim Tveten

Leder

Avbildet: Hildegunn Iverstuen Weiby
Hildegunn Iverstuen Weiby

Nestleder

Avbildet: Mats Andreassen
Mats Andreassen

Medlem

Avbildet: Kjell André Baraa
Kjell André Baraa

Medlem

Avbildet: Berit M. S. Berset
Berit M. S. Berset

Medlem

Avbildet: Helle Mygland Eilertsen
Helle Mygland Eilertsen

Medlem

Avbildet: Amund Romie Ranheim
Amund Romie Ranheim

Medlem

Avbildet: Stine Malo Sandvik
Stine Malo Sandvik

Medlem

Avbildet: Christine Strøm
Christine Strøm

Medlem

Avbildet: Heidi Kvale Uglum
Heidi Kvale Uglum

Medlem

Avbildet: Sandra Urtubia
Sandra Urtubia

Medlem


Avbildet: Elisabeth Bye Aasen
Elisabeth Bye Aasen

1. varamedlem

Avbildet: Thomas Berg
Thomas Berg

2. varamedlem

Avbildet: Kari Mette Ruden
Kari Mette Ruden

3. varamedlem

Avbildet: Per-Håvard Hafstad
Per-Håvard Hafstad

4. varamedlem


Avbildet: Elisabeth Bye Aasen
Elisabeth Bye Aasen

HTV KS kommune

Avbildet: Helle Mygland Eilertsen
Helle Mygland Eilertsen

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten