Styre og hovedtillitsvalgte

Hurdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Erlend Bleie

Leder
profileicon

Cathrine Gran

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Trude Nilsen

Medlem
profileicon

Odin Oftedal

Medlem
profileicon

Hilde Sollien

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Arnfinn Molnes

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Arnfinn Molnes

HTV-KS-K