Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Didrik Løstegård Kristensen
Didrik Løstegård Kristensen

Leder

Avbildet: Ann-Kristin Fugleberg
Ann-Kristin Fugleberg

Nestleder

Avbildet: Camilla Bauer
Camilla Bauer

Medlem

Avbildet: Dina Dillerud
Dina Dillerud

Medlem

Avbildet: Ola Disch Kihle
Ola Disch Kihle

Medlem

Avbildet: Marianne Langslet
Marianne Langslet

Medlem

Avbildet: Toril Nyhuus
Toril Nyhuus

Medlem

Avbildet: Nima Kristine Welo
Nima Kristine Welo

Medlem


Avbildet: Are Drolsum
Are Drolsum

1. varamedlem

Avbildet: Toril Nyhuus
Toril Nyhuus

2. varamedlem

Avbildet: Ann-Kristin Fugleberg
Ann-Kristin Fugleberg

3. varamedlem

Avbildet: Caroline Vist
Caroline Vist

4. varamedlem


Avbildet: Jostein Trillhus
Jostein Trillhus

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Trude Bakken
Trude Bakken

Leder av lederråd


Avbildet: Ann-Kristin Fugleberg
Ann-Kristin Fugleberg

HTV KS kommune

Avbildet: Jostein Trillhus
Jostein Trillhus

HTV KS kommune