Årsmøte Utdanningsforbundet Hole

Publisert: 08.03.2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET HOLE I samsvar med § 57 i vedtektene for Utdanningsforbundet innkaller lokallagsstyret til årsmøte og valgmøte i Utdanningsforbundet Hole:


Sted: Aulaen på SOS og på teams ved behov.
Dato: 19/4 - 21
Tid: 18.00

Åpning av årsmøtet finner sted kl. 18.00, registrering fra kl. 17.30.

Smittesituasjonen i kommunen kan gjøre at vi enten må utsette møte eller ha et hel digitalt møte. 

Klubber og medlemmer har frist for å melde saker som en ønsker å ta opp på årsmøtet

til lokallagsstyret innen onsdag 16.03.21

Frist for påmelding 08.04.21. Påmelding skjer på følgende måte:

  • på mail til post@hole.utdanningsforbundet.no 

For medlemmer uten arbeidssted kan også påmelding skje til direkte til lokallagsleder på epost: post@hole.utdanningsforbundet.no.