Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kristin Haug
Kristin Haug

Leder

Avbildet: Frid Elise Børli
Frid Elise Børli

Nestleder

Avbildet: Marit Jakobsen
Marit Jakobsen

Medlem

Avbildet: Gunnhild Leite
Gunnhild Leite

Medlem

Avbildet: Janne Irene Nordli Skjeggestad
Janne Irene Nordli Skjeggestad

Medlem

Avbildet: Bjørn Tore Aune
Bjørn Tore Aune

2. varamedlem

Avbildet: Kristin Haug
Kristin Haug

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS