Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Maren Sofie Lundteigen
Maren Sofie Lundteigen

Leder

Avbildet: Hanne Lian Nyhuus
Hanne Lian Nyhuus

Nestleder

Avbildet: Mette Bekken
Mette Bekken

Medlem

Avbildet: Pål Swang Fløtaker
Pål Swang Fløtaker

Medlem

Avbildet: Egil Torolf Langgård
Egil Torolf Langgård

Medlem

Avbildet: Anita Stevning
Anita Stevning

Medlem


Avbildet: Mette Bekken
Mette Bekken

HTV KS kommune

Avbildet: Maren Sofie Lundteigen
Maren Sofie Lundteigen

HTV KS kommune