Kontaktinformasjon

Adresse: Hauges gate 1, 3019 DRAMMEN

Ledelse

Avbildet: Christian Evenshaug
Christian Evenshaug

Leder

Avbildet: Hilde Slinger Sørli
Hilde Slinger Sørli

Nestleder

Kurs og møter

ti. 28. mars 2023 kl. 18:00 - 22:00

Årsmøtet i Drammen lokallag

Frist: 08.03.2023

Velkommen til årsmøte i Drammen lokallag. Alle verv i lokallaget er på valg og valgkomiteen har sendt ut informasjon om nominasjonsprosessen til alle og klubber og medlemmer høsten 2022. Fristen for å nominere kandidater gikk ut 6. desember. Frist for innlevering av saker er av styret satt til 18. februar. Klubber og enkeltmedlemmer som vurderer å sende inn saker, eller har spørsmål om årsmøtet, oppfordres til å ta kontakt med lokallagsleder på leder.drammen@utdanningsforbundet.no så raskt som mulig. Informasjon om, og kriterier for innsending av saker finner dere som vedlegg nederst på denne siden. Se vedlegg "Innmelding av saker til årsmøtet" Årsmøtet starter kl. 18.00. Det vil bli noe servering i løpet av årsmøtet. Antall påmeldte vil avgjøre hvordan vi praktisk løser dette. Det kan hende vi serverer noe mat i forkant av møtet i stedet for i løpet av møtet. Alle påmeldte vil få beskjed om dette i god tid. Lengden på møtet vil avhenge av antall innmeldte saker. Vi gjør oppmerksom på at påmeldte i utgangspunktet plikter å være til stede gjennom hele møtet etter at møtet er konstituert. Man kan riktignok be om permisjon i løpet av møtet. Fullstendig saksliste, med møtereglement blir sendt ut til alle medlemmer senest 14. mars.