Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Audun Johannessen
Audun Johannessen

Leder

Avbildet: Britt Sandbæk Edvardsen
Britt Sandbæk Edvardsen

Nestleder

Avbildet: Ane Matea Bergum
Ane Matea Bergum

Medlem

Avbildet: Hanne Cecelia Filtvedt
Hanne Cecelia Filtvedt

Medlem

Avbildet: Amina Cecilie Khayre
Amina Cecilie Khayre

Medlem

Avbildet: Kirsti Madsen
Kirsti Madsen

Medlem

Avbildet: Per Audun Mannsåker
Per Audun Mannsåker

Medlem

Avbildet: Lars Sønstevold
Lars Sønstevold

Medlem


Avbildet: Halvor Haakens
Halvor Haakens

1. varamedlem

Avbildet: Linda Davidsen
Linda Davidsen

2. varamedlem

Avbildet: Hilde Ding
Hilde Ding

3. varamedlem

Avbildet: Heidi Råken
Heidi Råken

4. varamedlem

Avbildet: Janne Stokke Brandsgård
Janne Stokke Brandsgård

5. varamedlem

Avbildet: Alfred Cornelius Reines Hals
Alfred Cornelius Reines Hals

6. varamedlem

Avbildet: Erik Solberg
Erik Solberg

7. varamedlem


Avbildet: Hanne Nesfeldt
Hanne Nesfeldt

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet