Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Gjermund Flaget
Gjermund Flaget

Leder

Avbildet: Per Torbjørn Ruud
Per Torbjørn Ruud

Nestleder

Avbildet: Kolbjørn Aas
Kolbjørn Aas

Medlem

Avbildet: Trine Aslaksrud Børtnes
Trine Aslaksrud Børtnes

Medlem

Avbildet: Einfrid Hagen
Einfrid Hagen

Medlem

Avbildet: Rønnaug Helleland
Rønnaug Helleland

Medlem

Avbildet: Katrine Tveit
Katrine Tveit

Medlem


Avbildet: Anne Magnetun
Anne Magnetun

1. varamedlem

Avbildet: Brita Elisabeth Backe
Brita Elisabeth Backe

2. varamedlem

Avbildet: Kirstine Elisabeth Wetterhus
Kirstine Elisabeth Wetterhus

3. varamedlem

Avbildet: Torgeir Slåtto
Torgeir Slåtto

4. varamedlem


Avbildet: Einfrid Hagen
Einfrid Hagen

Leder av lederråd


Avbildet: Gjermund Flaget
Gjermund Flaget

HTV KS kommune

Avbildet: Hanna Lysaker
Hanna Lysaker

HTV, Vestre Viken HF