VIK4822 HTV, ATV, ledermedlemmer, Utvalgsmedlemmer innenfor privat-, kommunal- og fylkeskommunal VO.