VIK2022 Storkurs i Utdanningsforbundet Viken

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Velkommen til Storkurs i Utdanningsforbundet Viken!

  • Målgruppe: Arbeidsplasstillitsvalgte i private, kommunale og fylkeskommunale barnehager og skoler, voksenopplæring og faglig og administrativt støttesystem og universitet og høgskole og lokallagsstyret.
  • Permisjon: Vedrørende permisjon med lønn vises det til de respektive hovedavtalene.
  • Reise: Vi oppfordrer kursdeltagere til å kjøre kollektivt eller fylle opp privatbiler. Vi ber lokallagsledere om å koordinere eventuelt bruk av privatbiler. Ønsker du å benytte egen bil tar du kontakt med Jan Sverre Tronsmoen jantro@udf.no.
  • Opphold: Det vil bli brukt flere hotell for dette arrangementet. Fordeling foretas etter påmeldingsfristen er utløpt. Det er gangavstand til hvert hotell.
  • Parallelløkter: Det er 29 valgfrie økter. Hver deltaker må velge fem av disse (1, 2, 3, 4, og 5. økt). Noen har begrenset antall plasser og her blir det "først til mølla". Bruk vedlagt program for nærmere opplysninger om de forskjellige temaene.
  • Det er flere som velger del 1 eller del 2 om Autisme (økt 4 og 5). Dersom man velger den ene MÅ den andre også velges.
  • Dersom valg av øktene ikke samsvarer med punktene over eller det mangler valg/er for mange valg, vil vi endre dine valg utfra din medlemstilhørighet.
  • Vi har ingen mulighet til å be om ny påmelding.