VIK0222 kurs for tillitsvalgte i fylkeskommunen, HTV-F og lokallagsledere

Om kurset

Hvor og når?
mandag 24. jan. kl. 09:00 - 14:00

Video/Teams

Påmeldingsfrist

19.01.2022

Praktisk ansvarlig

Bagi Ghanem Othman
E-post: bagoth@udf.no
Telefon: 45798550

Faglig ansvarlig

Per Kristian Solevåg
E-post: perkristian.solevag@utdanningsforbundet.no
Telefon: +4797952637