Fylkesårsmøtene i Utdanningsforbundet Viken 2023

På denne siden vil du finne sakspapirene, informasjonsfoldere, reiseregninger og protokoller til de fire forskjellige fylkesårsmøtene som Utdanningsforbundet Viken skal avholde i april og mai. Sakspapirene legges ut senest to uker før møtestart og protokollene legges ut så snart de er underskrevet.

Reiseregning: Reiseregning vil bli tilgjengelig for delegatene på møtet og finnes digitalt under hvert møte. Dersom du har tilgang til å skrive digital reiseregning (Agresso Web) benytter du koststed 3000 og prosjekt 203.

Årsmøtet ble avholdt 2. - 4. mai 2023, på Quality Hotel Sarpsborg, Grålum. 

Protokoll: 

Signert - Protokoll Konstituerende årsmøte Utdanningsforbundet Østfold, 2.-4. mai 2023.pdf

Sakspapirer:

Sakspapirer Konstituerende årsmøte Utdanningsforbundet Østfold pr 25.04.23 kl.9.00.pdf

Vedlegg sak 5.6_Notat om pensjonistenes representasjon og generelle valgbarhet i Utdanningsforbundet.pdf

Vedlegg sak 5.10_LM2023_Utkast til redaksjonelle endringer i Vi utdanner Norge (2024-2027) (002).pdf

Vedlegg sak 5.11_lm2023_samledokument_diskusjonsnotater_v2.pdf

Informasjonfolder:

Brosjyre Velkommen til årsmøte Østfold 2023.pdf

Reiseregning: Reiseregning vil bli tilgjengelig for delegatene på møtet og finnes digitalt under. Skannet reiseregning med vedlegg kan sendes til [email protected].

Dersom du har tilgang til å skrive digital reiseregning (Agresso Web) benytter du koststed 3000 og prosjekt 203.

Reisereg. Fylkesårmøte Sarpsborg.docx

Årsmøtet ble avholdt 10. - 12. mai 2023, på Sundvolden Hotell, Krokkleiva. 

Protokoll

Signert - Protokoll Konstituerende årsmøte Utdanningsforbundet Buskerud, 10.-12. mai 2023.pdf

Sakspapirer

Sakspapirer konstituerende årsmøte Utdanningsforbundet Buskerud 2023 pr 08.05.23..pdf

Vedlegg sak 5.6_Notat om pensjonistenes representasjon og generelle valgbarhet i Utdanningsforbundet.pdf

Vedlegg sak 5.10_LM2023_Utkast til redaksjonelle endringer i Vi utdanner Norge (2024-2027) (002).pdf

Vedlegg sak 5.11_lm2023_samledokument_diskusjonsnotater_v2.pdf

Vedlegg til sak 1.2 Godkjenning av fullmaktene - delegatoversikt vil bli publisert nærmere årsmøtet 

Informasjonsfolder: 

Brosjyre Velkommen til årsmøte Buskerud 2023.pdf

Reiseregning:

Reiseregning vil bli tilgjengelig for delegatene på møtet og finnes digitalt under. Skannet reiseregning med vedlegg kan sendes til [email protected].

Dersom du har tilgang til å skrive digital reiseregning (Agresso Web) benytter du koststed 3000 og prosjekt 203.

Reisereg. Fylkesårsmøte Sundvolden Hotell, Krokkleiva.docx

Årsmøtet ble avholdt 23. - 25. mai 2023, på Thon Hotel Vettre, Vettre. 

Protokoll: 

Signert - Protokoll Konstituerende årsmøte Utdanningsforbundet Akershus 23.-25. mai 2023.pdf

Sakspapirer:

Sakspapirer Konstituerende årsmøte Utdanningsforbundet Akershus pr 3.5.23.pdf

Vedlegg sak 5.6_Notat om pensjonistenes representasjon og generelle valgbarhet i Utdanningsforbundet.pdf

Vedlegg sak 5.10_LM2023_Utkast til redaksjonelle endringer i Vi utdanner Norge (2024-2027) (002).pdf

Vedlegg sak 5.11_lm2023_samledokument_diskusjonsnotater_v2.pdf

Vedlegg til sak 1.2 Godkjenning av fullmaktene - delegatoversikt vil bli publisert nærmere årsmøtet 

Informasjonsfolder:

Brosjyre Velkommen til årsmøte Akershus 2023.pdf

Reiseregning: Reiseregning vil bli tilgjengelig for delegatene på møtet og finnes digitalt under. Skannet reiseregning med vedlegg kan sendes til [email protected].

Dersom du har tilgang til å skrive digital reiseregning (Agresso Web) benytter du koststed 3000 og prosjekt 203.

Reisereg. Fylkesårsmøte Thon Hotell, Vettre.docx