Om pensjonistrådet

Pensjonistrådet i Vestland er oppnevnt av fylkesstyret og er rådgivende organ for fylkesstyret og tar opp saker som er viktig for pensjonistene som gruppe.

Rådet har 6 medlemmer, i tillegg tre varamedlemmer. Leder for pensjonistrådet Geir Nordal- Pedersen i Vestland deltar på fylkesstyremøtene med talerett. Pensjonistrådet har jevnlige møter. 

Styret består av:

Leiar: Geir Nordal- Pedersen, Bergen

Nestleiar: Connie Hamre, Sunnfjord

Medlemmer i rådet:

Grete Myrland Ingebrigtsen

Bjørn Kristian Lie, Øygarden

Ingunn Kjersti Frøyen, Kinn

Marta Sofie Vange, Vik

Varamedlemmer:

1. Kjellfrid Bøthun, Gulen

2. Arnstein Sandbakk, Sunnfjord

 

Har du spørsmål ta kontakt
Avbildet: Geir Nordal- Pedersen
Geir Nordal- Pedersen

Leder i pensjonistrådet Vestland

Avbildet: Connie Hamre
Connie Hamre

Nestleder pensjonistrådet Vestland