Sommarvakt

Fylkeskontora i Førde og Bergen vil vere stengt frå 11. juli til 1. august, men vi vil vere tilgjengeleg på telefon og e-post under heile ferieavviklinga. Her finn de vaktlista.

Vaktliste for fylkesstyret:

Veke 28: Grete Monsen, telefon 924 05 527

Veke 29: Solfrid Furre, telefon 924 12 851

Veke 30: Heidi Rennestraum, telefon 938 08 732

Vaktliste for hovudtillitsvalde fylkeskommunen:

Veke 26:

Eivind Johannessen (tlf 478 57 706) og Rune Stadsnes (tlf 482 88 650)

Veke 27:

Benedicte Meyer (tlf 481 28 900) og Eivind Johannessen t.o.m. 5. juli (tlf 478 57 706)

Veke 28:

Hilde Kvamsås Aa (tlf 952 11 915)

Veke 29:

Rune Stadsnes (tlf 482 88 650)

Veke 30:

Heidi Rye Høyforsslett (tlf 990 04 530)

Veke 31:

Unn Elin Lohne (tlf 976 66 556)