Nytt fylkesstyre!

Hordaland
Gruppebilde Fylkesstyre Vestland
Nye Fylkesstyre Vestland

Utdanningsforbundet Vestland har hatt konstituerande styremøte, og er klare til å starte arbeidet sitt 1. august

Publisert 19.06.2020

Her ser du fylkesstyret saman med dei hovudtillitsvalde i Vestland fylkeskommune.

 

Frå v. Heidi Rye Høyforsslett, Bergen (HTV-F 6), Heidi Rennestraum, Vik (GSK), Frode Wollberg, Askøy (GSK), Benedicte Meyer, Stord (HTV-F 3, 3. vara), Unn Elin Lohne, Sogndal (HTV-F 5), Grete Monsen, Bergen (GSK), Berit Dale, Kvinnherad (BHG, leiarrep.), Kristine Berdal, Øygarden (BHG), Mildrid K. Økland, Osterøy (nestleiar), Anita H. Cirotzki, Bremanger (BHG), Steinar Strømsli, Sunnfjord (fylkeleiar), Frank Hansen, Bergen (FAS), Torunn Herfindal, Bergen (UH), Rune Stadsnes, Bergen (HTV-F2), Helene Kjærland, Bjørnafjorden (BHG, 2. vara), Solfrid Furre, Stord (BHG), Kåre Grevle, Voss (GSK), Roar Ulvestad, Bergen (GSK, 1. vara), Hege Rusti, Høyanger (VGO), Eivind Johannesen, Bergen (HTV-F 4)

 

Turid Strømmen, Bergen (VGO) og Hilde Kvamsås Aa, Sunnfjord (HTV-F 1) er ikkje med på biletet.

 

På skipingsårsmøtet vart desse valde som kontaktpersonar for dei ulike medlemsgruppene:

Barnehage: Anita H. Cirotzki

Grunnskule: Grete Monsen

Vidaregåande opplæring/fagskule: Turid Strømmen

Fagleg og administrativt støttesystem: Frank Hansen

Universitet og høgskule: Torunn Herfindal