Nytt fylkesstyre i Hordaland

Hordaland

Det nye fylkesstyret som ble vald på årsmøtet i Utdanningsforbundet Hordaland er på plass. Etter to dagar med møte, både i fylkesstyret og i landsmøtedelegasjonen, er vi no godt i gang med arbeidet. Det blir ein travel haust, med skulering av tillitsvalde, arbeid opp mot kommune- og fylkestingsvalet, førebuing av landsmøtet i november og samanslåingsprosess med Sogn og Fjordane, for å nemne nokre av sakene.

Publisert 14.05.2019

Det nye styret er samansett av representantar frå alle medlemsgruppene.

Fylkesleiar: Anita Knapskog
Fylkesnestleiar: Mildrid Kronborg Økland
Kontaktperson barnehage: Kristine Berdal
Kontaktperson grunnskule: Grete Monsen
Kontaktperson vidaregåande/fagskule: Turid Strømmen
Kontaktperson FAS: Frank Hansen
Kontaktperson UH: Torunn Herfindal
Leiarrepresentant: Berit Dale
Andre styremedlemmer: Frode Wollberg (GRS), Kåre Grevle (GRS), Marit Himle Pedersen (GRS), Anita Helland (BHG), Benedicte Meyer (VGO)

Vara styremedlemmer: Solfrid Furre, Arild Ingvaldsen, Bente K. Lervik, Anne Barbra Sundsbak-Berg, Nina Zandstra, Aud Irene Lavik

Det nye styret trer i kraft 1. august.