Manglande utbetaling av streikebidrag

Vi har i dag (22.07.) fått melding om at sekretariatet i løpet av morgondagen vil betale ut streikebidrag til dei i Vestland som ikkje har fått enno.

Etter avtale med dei fleste arbeidsgjevarane skulle lønnstrekket skje i august. Nokre arbeidsgjevarar har av ukjende grunnar likevel gjennomført lønnstrekk i juli. Det har ført til at den planlagde utbetalinga av streikebidraget ikkje har kome samstundes som lønnstrekket.

Vi har i dag (22.07) fått melding om at sekretariatet vil i.l.a. dagen betale ut streikebidrag til dei i Vestland som ikkje har fått enno.

Oppdatert torsdag 22.07.