Ledige stillingar

Vi lyser no ut stilling som økonomikonsulent ved kontoret i Førde og rådgjevarstilling ved Bergenskontoret. Kanskje du vil bli vår nye kollega? Meir informasjon om stillingane finn du i stillingsannonsene.

Kanskje du vil bli vår nye kollega? 

Rådgjevarstilling ved Bergenskontoret:

Vi er på jakt etter ein samfunnsengasjert rådgjevar som skal vere ein del av vårt team på fylkesnivå. Arbeidsstad vil vere i Bergen. Reiseverksemd må påreknast. Meir informasjon om stillinga finn du i stillingsannonsa:

Stillingsannonse - rådgjevar

Økonomikonsulentstilling ved Førdekontoret:

Vår trofaste økonomikonsulent skal gå av med pensjon og vi er på jakt etter ein erstattar. Stillinga vil også innehalde nokre administrative oppgåver knytt til fylkeslaget si verksemd. Arbeidsstad vil vere i Førde. Meir informasjon finn du i annonsa:

Stillingsannonse - økonomikonsulent