Kunngjering av Fylkesårsmøtet 2023

Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Vestland vert avvikla 9.-11. mai på Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet tek til tysdag 9. mai klokka 10.30, og vert avslutta torsdag 11. mai klokka 14.00.

Dette er eit delegatårsmøte med 195 delegatar.

Kunngjeringa er i tråd med vedtektene til Utdanningsforbundet (§ 44.6).

Førebels sakliste:

1.      Godkjenning av innkalling og fullmakter

2.      Konstituering

3.      Årsmelding 2020-2023

4.      Rekneskap 2020-2022

5.      Politiske saker

5.1.   God utdanning og ein sterk profesjon

5.2.   Styring, leiing og partssamarbeid 

5.3.   Lønn, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø 

5.4.   Organisasjonen i utvikling

6.      Saker innmelde frå lokallaga

7.      Retningsliner for kommande årsmøteperiode

8.      Økonomiske rammer for kommande årsmøteperiode

9.      Val av alternativ innanfor vedtektene

10.  Val og nominasjonar

11.  Fråsegner

Frist for innmelding av saker og delegatar frå lokallaga er laurdag 15. april.