Årsmøte 2019

Hordaland

8. - 10. mai 2019 arrangerte Utdanningsforbundet Hordaland sitt årsmøte på Brakanes Hotell i Ulvik.

Publisert 23.04.2019

143 delegatar vert samla til årsmøte i Utdanningsforbundet Hordaland 8. – 10. mai. Årsmøtet vert avvikla på Brakanes Hotell i Ulvik. På årsmøtet skal delegatane frå lokallaga og fylkesstyret mellom anna vedta politikk, velje nytt fylkesstyre og velje delegatar til Utdanningsforbundet sitt landsmøtet i november.


I år vert fylkesstyret sittande i eitt år. Frå august 2020 er Utdanningsforbundet Hordaland oppløyst og slått saman med Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane til Utdanningsforbundet Vestland.


Sjå årsmteprotokoll