Universitet/Høgskule

Vestland

Medlemsrådet for Universitet og høgskule er samansett av representantar frå Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Norsk Lærarakademi (NLA). Medlemsrådet er rådgjevande til fylkesstyret og har møte om lag to gongar per halvår.

Medlemsråd Universitet og høgskule

Leiar:

Torunn Herfindal, Høgskulen på Vestlandet, Bergen

Nestleiar:

Camilla Bjelland, Høgskulen på Vestlandet, Stord

Styremedlemmer:

Ingrid Grønsdal, Høgskulen på Vestlandet, Stord
Astrid H. Øien, NLA
Kjersti Haukedal, NLA
Liv Torunn Grindheim, Høgskulen på Vestlandet, Bergen