Grunnskule

Vestland

I Hordaland har vi no 7000 medlemmer som arbeider i grunnskulen i vårt fylke. Dette inkluderer lærarar, leiarar og dei som jobbar i SFO og i vaksenopplæringa. Grunnskulen er mangfaldig, med små og store skular, kommunale og private.

Medlemsråd grunnskule

Leiar:

Frode Wollberg, Askøy

Nestleiar:

Grete Monsen, Bergen

Styremedlemmer:

Roar Ulvestad Asgeir, Eide-Olsen Brita Ringheim, Nina Zandstra, Christin Klubben, Inger Kvifte, Anne Sundsbak, Morten Thunestvedt

Varamedlemmer:

Kåre Grevle, Marit Himle Pedersen, Jarle Næss, Svein Rune Stakseng, Margareth Moberg, Jonathan Gniste