Barnehage

Vestland
FOTO: Utdanningsforbundet

I Hordaland har vi ca. 3008 medlemmer i barnehagesektoren, fordelt på ca. 503 barnehagar. Av desse er om lag 260 styrarar.

Litt under halvparten av desse jobbar i kommunale barnehagar, resten jobbar i private, fordelt på ei rekke avtaleområde.

Det er eit stort mangfald, frå små ein-avdelings til store barnehagar med over 200 barn. Det er også eit stort mangfald på eigarsida, - kommunar, firma, privatpersonar og organisasjoner som eig og driv barnehagar.

Medlemsråd barnehage

Leiar:

Kristine Berdal, Fjell

Nestleiar:

Solfrid Furre, Stord

 Styremedlemmer:

Astrid Ana Felix Arenas, Austevoll

Elisabeth Hole, Bergen

Margit Johanne T. Lie, Fjell

Odd Arild Viste, Bergen

Randi Mikkelson Miracco, Stord

Bodil Stoknes, Kvinnherad

Kari V. Registad, Osterøy

Vara:

Anita Helland, Radøy

Tone Digranes, Bergen

Aud Irene Lavik, Voss

Sara Forsberg, Bergen

Elise Dimmen, Øygarden