Støtt TV-aksjonen!

Utdanningsforbundet Sunnfjord si digitale bøsse til TV-aksjonen
Gi et bidrag på den digitale TV-aksjonsbøssa! I år går TV-aksjonen til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.
Eg veit at engasjementet til lærarar i barnehagane og skular i Sunnfjord er stor. Saman gjer vi ein innsats som vil syne att. No gjeld det!

Bli med i kampen mot plast i havet, di gåve vil vere med å gjer ein forskjell :-)💙

Kva går pengane til i år?
I årets TV-aksjon går pengane til kampen mot plast i havet! Det å etablere og forbetre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker vil nytte. Pengane frå TV-aksjonen er øyremerka tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Det som blir samla inn går uavkorta til TV-aksjonen og blir utbetalt direkte til TV-aksjonen sin konto. Sjå kva du kan gjere for TV-aksjonen

Gi et valgfritt beløp

Gåve

 

Publisert: 13.10.2020