Kunngjering av årsmøte i Utdanningsforbundet Stad

Publisert: 21.01.2021

Utdanningsforbundet Stad held årsmøte i Operahuset Nordfjord onsdag 24. mars 2021 kl. 18.00.

Utdanningsforbundet Stad held årsmøte i Operahuset Nordfjord onsdag 24. mars 2021 kl. 18.00.

Førebels sakliste: 

Konstituering
Melding og rekneskap frå lokallagsstyret (Selje 2019, Eid 2019 og Stad 2020)
Handlingsplan
Budsjett
Innmelde saker
Val 
Fråsegner

 

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er onsdag 10. februar 2021.

Påmelding skjer her på heimesida eller til lokallagsleiar (post@stad.utdanningsforbundet.no) seinast
torsdag 18. februar.

 

Dersom smittesituasjonen endrar seg vert møtet gjennomført digitalt på Teams.