Seminar for styret i Utdanningsforbundet

31.08.21-01.09.21 gjennomførte Utdanningsforbundet eit styreseminar for medlemmane i styret.

Styreseminaret vart halden på Edward Grieg Hotellet. Styrerepresentantane var veldig nøgd med både fagleg tema og gjennomføring. Tema var mellom anna å bli kjend med handlingsplan til UDF Øygarden og korleis styret aktivt kan bidra, samt andre sentrale oppgåver for styret. Vi hadde to kjekke dagar saman. 

Nedst frå venstre; Kristine Berdal, Jane Føllesdal, Aud Karin Oen, Lars Kvalem og Merete Ingebrigtsen. Midten frå venstre; Irene Boberg, Vibecke Hodnekvam, Hallgeir Dale og Jannicke Økland. Bak frå venstre; Veronica Iversen, Stein Frydenlund, Cathrine Olsen og Renathe Fagerbakke.

Publisert: 27.09.2021