Lokale forhandlingar 2021

Det er gjennomført lokale forhandlingar i kap. 3, 4 og 5.

Dei som har fått lønstillegg i desse forhandlingane har motteke melding om dette i visma frå arbeidsgjevar og det vil visa om du har fått etterbetalt på lønslippen din.
Hovudtillitsvald og/eller lokallagsleiar deltek gjerne på klubbmøte og informerer om lokale forhandlingar. Om du har spørsmål knytt til lokale forhandlinga kan du senda dei til post@Osteroy.utdanningsforbundet.no

I det sentrale lønsoppgjeret til KS vart minstesatsane i garantilønssystemet endra. Den nye tabellen finn du her:

https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler/ks/lonnstabell-ks/

 

 

 

 

 

Publisert: 03.11.2021