Årsmøte

Årsmøte 2021 blir digitalt/ på Teams. Sakspapira finn du når du trykker på overskrifta Årsmøte. DEI SOM HAR MELDT SEG PÅ FØR 15.APRIL TRENG IKKJE MELDE SEG PÅ IGJEN.

Alle som deltek på årsmøte blir inviterte på middag på Knutholmen før skuleslutt.

Du vil få link til møte ca 1 veke før. 

Påmeldingsfrist er 21.april.

Publisert: 18.03.2021