ÅRSMØTE I MÅRÅ 12.MARS ER AVLYST

I dagens smittesituasjon ynskjer Utdanningsforbundet å vere ein klok og ansvarleg organisasjon, og føre ei restriktiv linje når det gjeld møte i større forsamlingar. Saman med fylkesleiarane har difor sentralstyret i dag bestemt at alle lokallagsårsmøte skal utsetjast til etter påske.

Publisert: 11.03.2020