Partsamarbeid og medråderett

Under vedlegg finn du ein kalender med forslag til tema på medråderettmøte, og gode tips til samarbeid mellom tillitsvalt og arbeidsgjevar.

Publisert: 15.10.2020