Opphetet debatt om Storberget-rapporten

– Storberget-modellen er god, den samler det som nå fremstår som en todelt sektor og den sikrer demokratisk styring av barnehagesektoren, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Storberget-utvalget leverte for en uke siden et forslag til endringer av måten private barnehage finansieres på. 16. juni ble Storberget-rapporten "Du er henta!" lagt frem.

Debatten om Storberget-utvalgets rapport er preget av skremmebilder om konsekvensene av en ny finansieringsordning for private barnehager. Her forsøker vi å rydde opp i misforståelsene.

– Vi mener at dette er gode tiltak for at barnehagetilbudet skal passe til innbyggernes behov og for at pengene som bevilges brukes til barnehagedrift, sier Utdanningsforbundet leder Steffen Handal. Det vil være en nødvendig endring for å sikre videre kvalitetsutvikling i barnehagene.

Spørsmål og svar om Storberget-utvalget. Et utvalg, ledet av Knut Storberget, har levert forslag om endringer av dagens finansiering og regulering av private barnehager. I denne teksten finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene rundt dette forslaget.