Skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter

Lhbt-frie soner og forbud mot seksualundervisning. Rettighetene som utfordres i Polen og Ungarn kan raskt spres til flere land dersom de politiske vindene blåser i en slik retning.

Vi skal fortsett kjempe å for å sikre mangfold, toleranse og frihet for alle i Norge, og den kampen skal Unio ta sammen med Pride og homobevegelsen, skriver Unio-lederen og Unios 13 forbundsledere i en kronikk i Dagbladet 25.juni.

"Det kan og må fagbevegelsen forhindre ved å støtte kolleger gjennom internasjonalt fagforeningsarbeid og ved å ta kampen for skeives rettigheter også her hjemme når disse er under press. Vi må verne om skeives rettigheter og retten til å elske den man vil. Skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter og menneskerettigheter." Les hele teksten fra Unio.