Skal ha overtidsbetalt

– Etter en lovlig arbeidsnedleggelse, streik, skal det utbetales overtid når lærere i etterkant må sette standpunktkarakterer for avgangselevene, fastslår Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Mange lærere vil erfare at arbeidet har hopet seg opp under streiken. Lærere skal ikke nå «ta igjen» dette arbeidet uten at det godtgjøres eller det frigjøres tid på skolen.

– Lærere som får merarbeid i sin selvstendige tid som en konsekvens av streiken, må få overtidsbetalt, fastslår Handal.

Dette begrunnes med at arbeidsgiver under streiken ikke har ytt arbeidstaker godtgjøring. Og «ta igjen» dette arbeidet uten godtgjøring, vil innebære at arbeidstagere bidrar til å gjøre arbeidsgiver økonomisk skadesløs.

– Overtid må alltid avtales med nærmeste leder i forkant. Det må også vurderes om oppgaver kan tas bort eller nedprioriteres, fastslår Handal. Enten må det gis overtidsbetaling eller så kan arbeidsgiver fjerne arbeidsoppgaver for å frigjøre tid til vurderingsarbeid og karaktersetting.