Lønnsoppgjøret 2021

Følg med på lønnsoppgjøret i ditt tariffområdet! Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør og tariffoppgjør generelt.

Utdanningsforbundet oppdaterer jevnlig hva som skjer i årets tariffoppgjør. Våre medlemmer tilhører ulike tariffområder med egne tariffavtaler på hvert område.

24.juni: Lønnsoppgjøret: Enighet med Norlandia. Siste forhandlingsrunde med Norlandia i årets mellomoppgjør resulterte i enighet. Her kan du lese mer om resultatet og finne ny lønn gjeldende fra 1. april.

16.juni: Stengte døra for tvungen lønnsnemnd. Målet vårt er å få mest mulig til våre medlemmer, og da skylder vi å prøve andre muligheter enn tvungen lønnsnemnd, sier Lill Sverresdatter Larsen etter at streiken i Spekter onsdag ble avblåst.

9.juni: Spekter: Trapper opp streiken. Unio har meldt opptrapping av streiken ved sykehusene med en fase 3 fra tirsdag 15. juni.

7.juni: Lønnsnemnd: – Oslo var uinteressert i løsning. Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo er dypt skuffet over Oslo kommune. – De hadde bestemt seg, sier hun etter det ble innført tvungen lønnsnemnd i Oslo.

4.juni: Stanser Unio-streiken: Handal er provosert

4.juni: Streik i Spekter Helse. Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter. Dermed er det streik i Spekter Helse (område 10 og 13).

28.mai: Forhandlingene med Norlandia fortsetter, men streikefare i Spekter Helse. Forhandlingene for Utdanningsforbundets medlemmer i Norlandia fortsetter 1. juni. Kommer man ikke til enighet, går forhandlingene til siste fase før mekling. Samtidig kan det gå mot streik i Spekters Helse neste uke.

28.mai: Stor opptrapping av streiken. Fra og med onsdag neste uke tar Unio kommune om lag 13 370 flere ut i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. 

27.mai: Enighet i mellomoppgjøret i staten. Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen. – Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

27. mai: Streik i Oslo: – Situasjonen er i ferd med å bli kritisk. Det blir streik i Oslo etter at meklingen ble brutt torsdag formiddag. – Tilbudet innfrir ikke våre krav og løser ikke de problemene kommunen har, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

27.mai: Unio går til streik i kommunesektoren. Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram. Unio går dermed i streik. – Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Da måtte vi fått en klar reallønnsvekst og sett starten på et lønnsløft, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

20.mai: Kan bli streik i skoler og helseinstitusjoner over hele landet. Unio kommune varsler streik i skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale tjenester over hele landet, dersom Unio og KS ikke blir enige i den pågående meklingen. Fristen er natt til torsdag den 27. mai.

20.mai: Disse tas ut ved streik i Oslo. Neste uke skal Unio Oslo i mekling. Blir det ikke enighet tas over 600 Unio-medlemmer ut i streik 27.mai.

19.mai. Spekter område 4. Studentsamskipnaden Vestlandet (Sammen) ble ikke enige lokalt og skal ha bistandsforhandlinger. 

30. april. Brudd i kommunesektoren: – Stor avstand og for lite penger. Tilbudet fra KS var ikke godt nok til at vi fant en forhandlingsløsning. Det er stor mangel på lærere og sykepleiere. Tilbudet ville ikke bidratt til å styrke rekrutteringen og heller ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

30. april. Brudd i Oslo. – Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Da er det ingen grunn til å gå videre, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen etter fredagens brudd.

29. april. Brudd i lønnsforhandlingene i staten. Unio valgte i ettermiddag å bryte lønnsforhandlingene med staten. – Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

26. april: Statsoppgjøret er i gang. Lønnsoppgjøret må sikre de statsansatte reallønnsvekst og gjøre noe med etterslepet fra i fjor. Det var hovedbudskapet da forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind la frem Unios krav i årets statsoppgjør.

Unio kommune krever klar reallønnsvekst. 21. april gikk startskuddet for lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Arbeidstakerorganisasjonene leverte sine første krav til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Samme dag leverte KS tilbud nr. 1

Unio og Spekter gjennomførte de innledende forhandlingene i Spekterområdet 14. april. Dette er første del av årets forhandlinger for hele området. De lokale forhandlingene kan nå starte opp og de skal i område 2 til 9, 11 og 12 være sluttført innen 5. mai. Les mer.

Unio aksepterer ikke tapt kjøpekraft. 12. april ble NHO og LO enige om en ramme på 2,7 prosent, noe som ligger under forventet prisvekst. Det betyr lavere kjøpekraft for LOs medlemmer. Les mer.

Utdanningsforbundets medlemmer er en del av Unio. Unio omfatter 13 fagforbund med over 380 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene. Les mer om lønnsoppgjøret også på Unio sine tariffsider.