Kompensasjonskrav framlagt til KS

I dag la leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, og de andre lærerorganisasjonene fram kompensasjonskrav for ekstraarbeidet lærerne gjør under pandemien.

Partene har i dagens møte lagt frem sine vurderinger av situasjonen og lærerorganisasjonene har lagt frem et forslag for å sikre kompensasjon for overtid/ekstraarbeid/merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Lærerorganisasjonene og KS er enige om å møtes igjen, men tidspunkt for neste møte er ennå ikke avtalt.

Lærerne har strukket seg langt for å opprettholde et best mulig opplæringstilbud for elevene under pandemien. De har vært opptatt av å ivareta smittevern og elevenes opplæring. Det fører til mange og nye ekstraoppgaver. Blant annet mener Utdanningsforbundet at tiden til planlegging ikke strekker til innenfor en normal arbeidshverdag i den pågående situasjonen.

Ekstraarbeid som oppstår som følge av at flest mulig barn og unge skal ha et skoletilbud under pandemien, må arbeidsgiver betale for mener Utdanningsforbundet.

Må kompenseres for korona-arbeidet 

Les også Handal frykter konsekvensene av koronaslitasje hos lærerne 


Her finner dere regler for hvordan ekstraarbeid under koronapandemien skal kompenseres