Forhandlingsløsning for studentskipnader

Det ble enighet med Spekter i årets lønnsoppgjør for Sammen.

Mandag 7. juni ble fase 3 av årets lønnsforhandlinger i Spekter, område 4, avsluttet. Forhandlingene foregikk mellom UNIO og Spekter og omhandlet Utdanningsforbundet sine medlemmer i Studentsamskipnaden i Stavanger og Sammen.

Resultatet av forhandlingene ble en årslønnsvekst for 2021 på 2,82 %.

Les mer.