– KS tar for lett på arbeidsgiveransvaret

– De tar veldig lett på arbeidsgiveransvaret, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal etter resultatløst møte i dag med KS om overtidskompensasjon for lærerne.

I dagens oppfølgingsmøte om kompensasjon for overtidsarbeid hadde Steffen Handal og lærerorganisasjonene forventninger om at KS var villige til å forplikte seg til konkrete tiltak. Sammen kunne partene finne en sentral avtale for lærernes ekstraarbeid. I det første møtet, forrige fredag, overleverte lærerorganisasjonene et forslag til avtale. KS avviser disse kravene og foreslår isteden at partene skal løse kompensasjonsproblemene ved veiledning og rådgivning.

– Det er for svakt. Både lærerorganisasjonene og KS har lenge forsøkt å veilede sine folk ute, men det ser ikke ut til å ha nødvendig effekt. Vi har ikke tro på at mer veiledning fra KS vil løse problemet. Det vi har sett så langt av den veiledningen KS har gitt til kommunene, gir ikke grunn til å tro at vi kan løse problemet med mer av det samme, sier Handal.

Han viser blant annet til KS sin veiledning til Stord kommune. Kommunen hadde bedt om råd fra KS etter at Utdanningsforbundet Stord tok opp overtidsbetaling for lærerne lokalt. KS sitt råd til Stord var å avvise slik overtidsbetaling. Den veiledningen KS ga i dette tilfellet var bedre egnet til å provosere enn å faktisk løse problemet.

Denne saken dreier seg om å gi lærerne mer enn en klapp på skulderen for den ekstra innsatsen de bidrar med. Mange lærere har i lang tid strukket seg veldig langt for å gi barn og unge et best mulig utdanningstilbud i en krevende tid. Det er vanskelig å forstå at arbeidsgivernes representanter ikke ser behovet for å legge til rette for at overtid skal kompenseres, Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

Han er redd for at den uviljen arbeidsgiverens representanter utviser i denne saken kan svekke motivasjonen hos lærerne til å stå på gjennom pandemien. KS burde være mer opptatt av å finne konkrete tiltak for å oppnå det som både Guri Melby og Bjørn Arild Gram har sagt om at «åpenbart skal ikke lærerne jobbe gratis. Åpenbart skal alle få betalt for den jobben de gjør».

– Det er uheldig at de heller bruker tid på å peke på at arbeidstidsavtalen vår ikke passer til en krisetid.

Ikke rett til overtid

KS peker på at lærerne selv disponerer den «selvstendige tiden», som heller ikke er underlagt arbeidsgivers styringsrett. Så selv om lærere jobber mye mer enn normalsituasjonene skulle tilsi utløser ikke det rett til overtidsbetalt.

– Fordi vi ikke stempler inn og ut på jobben, slik andre arbeidstakere gjør, er det selvsagt mer krevende å dokumentere denne overtiden. Vi har likevel sett at enkeltkommuner og våre tillitsvalgte lokalt har klart å finne ut av dette sammen. Det er med andre ord fullt mulig, sier Handal.

Fra skolelukkingen i mars 2020 og fram til sommerferien i fjor jobbet 85 prosent av lærerne noe eller mye mer enn vanlig, viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Utdanningsforbundet Halvparten av lærerne har vurdert andre jobber.

Steffen Handal sier at han er rimelig oppgitt over den holdningen han møter i administrasjonen i KS;

– Til tross for at både kunnskapsminister Guri Melby og deres egen styreleder Knut Arild Gram har påpekt at ingen skal jobbe gratis overtid ser det ikke ut til at administrasjonen har de fullmakter som skal til for å løse problemet.

Utdanningsforbundet mener at når ekstraarbeidet ikke kan løses innenfor lærerens planlagte arbeidstid, utløser dette overtid, og læreren skal godtgjøres.

Må svare innen 14 dager

Nå har Lektorlaget og Utdanningsforbundet avgjort at de vil fremme et felles krav til KS om en midlertidig og tidsavgrenset sentral tilleggsavtale.
Hovedavtalens del A paragraf 4-3 åpner for slike forhandlinger om en sentral særavtale. Det betyr at KS har plikt til å kalle inn til et forhandlingsmøte i løpet av 14 dager.

Les også Kompensasjonskrav framlagt til KS

Må kompenseres for korona-arbeidet

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet