Årsmøte 2021

Saker og annet som gjelder årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 2021

Utdanningsforbundet Bergen arrangerte delegatårsmøte 29.- 30. april 2021 på Teams.

Bente Myrtveit og Eirik Lilleheil ble valgt til henholdsvis leder og nestleder i Utdanningsforbundet Bergen for perioden 2021 til 2023. I tillegg vedtok årsmøtet politikken i lokallaget for de to neste årene.

Innstillingene og protokollen fra møtet finner du nedenfor: