Kurs for nyvalde lokallagsleiarar, nestleiarar, hovudtillitsvalde og vara hovudtillitsvalde

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hei.

Her kjem innkalling-permisjonssøknad til kurs for nyvalde LL-Nestleiarar, HT og vara HT.