Vestfold går for Thomas!

Fylkesstyret i Vestfold går for Thomas Nordgård som ny leder av Utdanningsforbundet. – Thomas har de egenskapene Utdanningsforbundet trenger, uttaler fylkesleder Lars K.Waale.

Det var et enstemmig fylkesstyre i Vestfold som stilte seg bak kandidaturet til Thomas Nordgård. Vestfold ønsker også at den framtidige lederkabalen i Utdanningsforbundet skal bestå av 2 nestledere. Til å fylle ledertroikaen er fylkesstyret av den oppfatningen at Ann-Mari Milo Lorentzen (barnehage) og Thom Jambak (videregående) vil fylle disse vervene best. Begge to er erfarne sentralstyremedlemmer som kan gi Thomas Nordgård god støtte. Thomas er i dag fylkesleder i Troms, og vi i Vestfold opplever han som trygg i rollen, god i ordskiftet og kunnskapsrik.

 

Sterk støtte til Anne Yun

Vel så viktig for fylkesstyret er det å gi sin støtte til at Anne Yun Rygh kandidatur til sentralstyret. Anne Yun er den mest erfarne på fylkeskontoret i Vestfold, ordrapp og med bakgrunn fra yrkesfag på videregående. I det daglige er hun kontaktperson for videregående opplæring og fagskole i Vestfold. Selv om fylkeslaget ikke har noe ønske om å miste henne, mener vi at tiden er moden for et sentralstyremedlem fra Vestfold. Det er for lenge siden sist.

 

Veien videre til Landsmøtet

Hvis det var opp til Vestfold, ville det nye sentralstyret sett slik ut:

  • Ny leder: Thomas Nordgård, grunnskole, fra Troms)
  • Nye nestledere, og vi ønsker 2: Ann Mari Milo Lorentzen, barnehage og frå Troms og Thom Jambak videregående/fagskole, Akershus.

Medlemmer av sentralstyret – totalt 10 personer, 11 hvis 1 nestleder:

  • Barnehage: Anita Holm Cirotzki, Vestland og Inger Grødem Haraldsen, Rogaland
  • Grunnskole: Bente Ingeborg Myrtveit, Vestland, Geir Røsvoll, Linn Therese Myhrvold, Innlandet og Bjørn Sigurd Hjetland, Akershus
  • Videregående/fagskole: Anne Yun Rygh, Vestfold og Ingeborg Lovise Tyse, Rogaland. Thom Jambak, hvis landsmøtet velger kun 1 nestleder
  • Faglig-administrativt støttesystem: Ida Næss Hjetland, Oslo
  • Universitet/Høgskole: Maja Henriette Jensvoll, Nordland

 

Det nye sentralstyret velges på landsmøtet til Utdanningsforbundet 6.-9. november. Ingen i nåværende ledelse tar gjenvalg, så sjelden eller aldri har det vært større utskiftninger i Utdanningsforbundet før denne høstens valg.

 

Fylkeslagene har frist til 15. september med å sende inn sine innspill. Etter det tar valgkomiteen over på nytt og har tiden fram til senest 9. oktober med å ferdigstille innstillingen. Høsten blir spennende.