Styre og hovedtillitsvalgte

Svelvik

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Hilde Slinger Sørli

Leder
profileicon

Sverre Gjerdahl

Nestleder

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Hilde Borgen

HTV-KS-K
profileicon

Sverre Gjerdahl

HTV-KS-K
profileicon

Hilde Slinger Sørli

HTV-KS-K