Om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark har pr. 1.10.2019 13 657 medlemmer fordelt på 24 lokallag.

På fylkeskontoret arbeider 7 tillitsvalgte på fulltid og 2 tillitsvalgte i deltid. Vårt kontor har også kontorplasser til 5 Hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen.

Fylkeskontoret har 4 fulltidsansatte.

Fylkeskontoret har flyttet inn i fine lokaler i Porsgrunn.

Vårt mål er å yte den beste service til medlemmer og tillitsvalgte. Vi rådgir lokallagene i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår i personalsaker, veileder og bistår i lokallagenes økonomi og arrangerer kurs for tillitsvalgte i lokallagene. Vi arrangerer også kurs og konferanser for ulike medlemsgrupper.

Besøksadresse

Jernbanegata 15,

3916 Porsgrunn

Åpningstider:

Kontoret er bemannet mandag til fredag 08:00 – 15:00.