Støtt kampanjen mot avskilting av lærere

Utdanningsforbundet Telemark oppfordrer alle til å støtte oppropet mot kompetansekrav med tilbakevirkende kraft.

Publisert 17.01.2018

Støtt oppropet her!

Et flertall på Stortinget valgte sommeren 2015 å vedta nye kompetansekrav i norsk, engelsk, matematikk, tegnspråk og samisk. Kravene fikk tilbakevirkende kraft, slik at over 30.000 erfarne, utdannende lærere plutselig var uten nødvendig kompetanse i fagene.

Utdanningsforbundet arbeider for god kvalitet i skolen. Vi støtter krav til relevant kompetanse for å undervise, men vi støtter ikke kompetansekrav med tilbakevirkende kraft.

Lærerprofesjonen har i en årrekke tatt etter- og videreutdanning, også i stor grad uten støtte fra arbeidsgiver. Profesjonen er opptatt av kompetanseutvikling. Vi kan imidlertid ikke akseptere at endrede krav gis tilbakevirkende kraft slik at tidligere godkjent kompetanse ikke lenger er tilstrekkelig for å undervise. Dette underkjenner undervisningskompetansen til lærere som har undervist i disse fagene i en årrekke.

Dette skjer i en tid der vi allerede har mangel på kvalifiserte lærere. Klasserommene fylles nå opp av ukvalifiserte som erstatter tidligere kvalifiserte lærere med mange års erfaring. Dette kan ikke være den beste løsningen for elevene i skolen.

Stortinget må nå gjøre et nytt vedtak som omgjør bestemmelsen om tilbakevirkende kraft!

Støtt oppropet her!